RIO Citronella

Uw frisruikende allesreiniger

RIO Citronella allesreiniger met javaanse olie.

Gebruik:
Voeg een half kopje (60 ml) RIO Citronella toe aan uw emmer water. Hardnekkige vlekken laten zich verwijderen door de RIO Citronella onverdund te gebruiken, daarna het oppervlak afnemen met water.

Waarschuwing:
Houdt RIO Citronella buiten het bereik van kinderen. Dit product kan een allergische reactie veroorzaken. Vermijd inademing van nevel en damp. Beschermende handschoenen dragen. Bij contact met de huid, met veel water wassen. Bij geval van huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen.