Disclaimer

RIO is een merk van Burg Groep B.V., hierna aan te duiden als Burg Group. Door uw bezoek aan deze website gaat u akkoord met de bepalingen in deze disclaimer. Als u dit niet wilt, verzoeken wij u deze site niet te bezoeken. Ook verzoeken wij u de informatie die wij publiceren op de site niet te gebruiken.

Auteursrecht

Het auteursrecht op alle teksten, afbeeldingen, merken en andere gegevens op deze website behoort toe aan Burg Group en haar dochterondernemingen. Het kan zijn dat wij een onderdeel op onze website publiceren met toestemming van de eigenaar daarvan. In beide gevallen mag u geen afbeeldingen of teksten die op deze website staan, gebruiken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aan informatie geen rechten te ontlenen

Met deze website informeren wij u over RIO producten. Wij hebben de inhoud van deze website met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van de website altijd juist, actueel en volledig is en dat de site ononderbroken zal werken. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Burg Group sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Burg Group in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken;
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onvolledig, onjuist of niet actueel is.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website.

Nederlands recht

Op deze disclaimer en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.