Privacy

RIO is een merk van Burg Groep B.V., hierna verder aan te duiden als Burg Group.

Burg Group respecteert de privacy van gebruikers van deze website. Burg Group gebruikt de gegevens die u via mail of het contactformulier van deze website verschaft alleen voor het doel waartoe u deze verstrekt en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Burg Group kan uw gegevens gebruiken om u te mailen of telefonisch te benaderen.

Burg Group zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve als dat nodig is om uitvoering te geven aan een verzoek van u of als zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of van een rechterlijke uitspraak.